References

Spoločnosť TREND SECURITY s.r.o. mapuje existenciu od roku 1987 v materskej spoločnosti EKOmont SBS, s.r.o., získaním certifikácie ISO 9001 sa modernizovala v managemente a riadení a transformáciou vzniku novej spoločnosti naďalej počas týchto rokov spolupracuje so spokojnosťou odberateľov:

 • MINISTERSTVO PÔDOHOSPODARSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SK
 • ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 • ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV
 • SUDOP s.r.o. Košice
 • ARGO
 • IRPS s.r.o.
 • EURO REAL-SK s.r.o.
 • ZOPOS s.r.o.
 • EKOMONT servis s.r.o.
 • ZERO s.r.o. Košice
 • ĎALŠÍ MENŠI ODBERATELIA...