Pridané: 01.apríl 2015
"Je dobré snívať, ale lepšie je snívať a pracovať. Viera je mocná, ale činy spolu s vierou sú mocnejšie. Túžba je nápomocná, ale práca naplnená túžbou je nenahraditeľná."
Thomas Robert Gaines
Pridané: 01.apríl 2015
Naša spoločnosť s dlhodobou históriou a cennými skúsenosťami oslavuje 28. výročie pôsobenia v oblasti súkromnej bezpečnostnej služby na Slovensku.S úctou k našim dlhoročným  odberateľom pripravil  management spoločnosti program výhod ktoré majú možnosť  využiť. Veríme, že tak ako 28 rokov ochrany majetku našich odberateľov sa budú skúsenosti a dobré meno spoločnosti prehĺbovať v krivke času ďalšie roky.Gratulujeme vedeniu spoločnosti a zamestnancom, ktorí denne vytvárajú pevný piliér tejto spoločnosti s názvom TREND SECURITY s.r.o.