Účtovníctvo a mzdová agenda

Služby poskytované charakteru účtovnej a mzdovej agendy spoločnosti:

  • interný audit (kontrola) – priebežný interný audit, interný audit individuálnej účtovnej závierky
  • vedenie podvojného účtovníctva, zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania, rekonštrukcia účtovníctva minulých rokov
  • spracovanie miezd - komplexná mzdová agenda